I. Tập hát » Lý cây xanh


II. Hướng dẫn Lý cây xanh

Lý cây xanh

Dạy hát cho trẻ những bài hát về tự nhiên và môi trường là một cách tuyệt vời để họ hiểu và yêu quý thiên nhiên. Dưới đây là bài hát "Lý Cây Xanh" phổ biến trong giáo dục mầm non:

Nhạc thiếu nhi: Lí cây xanh

Dân ca Nam Bộ

Cái cây xanh xanh
Thì lá cũng xanh 
Chim đậu trên cành
Chim hót líu lo
Líu lo là líu lo
Líu lo là líu lo.

Bài hát này thường được dùng trong các hoạt động giáo dục mầm non để giúp trẻ em hiểu về tầm quan trọng của cây xanh và môi trường xanh sạch. Đồng thời, nó cũng kích thích tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường từ khi còn nhỏ.

Bạn có thể thay đổi lời hát hoặc giai điệu để phù hợp với ngữ cảnh cụ thể và lứa tuổi của trẻ mẫu giáo. Bài hát này nhấn mạnh vào vẻ đẹp của cây xanh và khuyến khích sự vui vẻ và hòa hợp trong việc hát ca.

Bạn có thể nhấn vào từng câu để nghe

Hoặc bấm vào tiêu đề bài hát để nghe cả bài

Gần giống như: Karaok Lý cây xanh


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

huantran:

roi minh hat o cho nao

18/08/2022 17:18:07

leequynh8942:

hay mà

17/12/2021 15:52:24

leequynh8942:

cute

17/12/2021 15:54:51

xuyenpochoem:

vvffjkrtyguirdgfdbghftkl;fdyugdfhegwfyewgvfxbfvgeow

25/05/2019 09:59:53

leequynh8942:

cute

17/12/2021 15:55:11

leequynh8942:

chăng hiêu gi ca

17/12/2021 15:53:35

leequynh8942:

chawg hiêu gi ca

17/12/2021 15:54:31

leequynh8942:

dantecorio

17/12/2021 15:54:03

xuyenpochoem:

fdgtkrfeww5ty7udugyr5uuythfuoeuriojuy-ttkou5yi

25/05/2019 10:00:07

leequynh8942:

?????????????????

17/12/2021 15:52:41


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tập hát