I. Tập hát » Đàn gà con


II. Hướng dẫn Đàn gà con

Đàn gà con

Nhạc thiếu nhi: Đàn gà con

Nhạc: Phi-líp-pen-cô Lời: VIỆT ANH

  • Trông kia đàn gà con lông vàng
  • Đi theo mẹ tìm an trong vườn
  • Cùng tìm mồi an ngon ngon
  • Đàn gà con đi lon ton
  • Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều
  • Uống nước vào lại no căng diều
  • Rồi cùng nhau ta đi chơi
  • Đàn gà con xinh kia ơi!

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tập hát