I. Tập hát » Đường và chân


II. Hướng dẫn Đường và chân

Đường và chân

Giáo án tập hát lớp 1: ĐƯỜNG VÀ CHÂN

  • Đường và chân là đôi bạn thân.
  • Chân đi chơi, chân đi hoc.
  • Đường ngang dọc đường dẫn tới nơi.
  • Chân nhớ đường cất bước đi.
  • Đường yêu chân in dấu lại.
  • Đường và chân là đôi bạn thân.

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tập hát