I. Tập hát » HÒA BÌNH CHO BÉ


II. Hướng dẫn HÒA BÌNH CHO BÉ

HÒA BÌNH CHO BÉ

Tập hát lớp 1: Hòa bình cho bé

Nhạc và lời: HUY TRÂN

Cờ hòa bình bay phất phới giũa trời xanh biếc xanh.

Kia đàn bồ câu trắng trắng mắt tròn xoe hiền hòa.

Hòa bình là tia nắng ấm thắm hồng môi bé xinh. 

Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát tay vòng tay bé ngoan.

 


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tập hát