I. Tiếng Anh » Học từng vựng tiếng anh theo chủ đề rau quả


II. Hướng dẫn Học từng vựng tiếng anh theo chủ đề rau quả

Học từng vựng tiếng anh theo chủ đề rau quả

Learn English vocabulary topic vegetables: Tomato, Potato, Celery, Beet, Carrot, Peas, Corn, Leek, Garlic, Pickle, Cauliflower, Cabbage, Chinese cabbage, Squash, Cucumber, Eggplant, Hot pepper, Avocado, Lettuce, Mushroom, Red pepper, Artichoke, Thai eggplant, Crown daisy, Chinese Broccoli, Yu Choy, Watercress, Green Onion, Garlic chives, Daikon Radish, Ginger, Allium chinense, Fish mint, Bean sprouts, Batata, Taro, Piper lolot, Paederia lanuginosa wall, Asparagus, Malabar Spinach, Bitter melon, Chayote bud leaves, Loofah, Amaranth, Gotu kola, Coriander, Ongchoy, Rice Patty Herb, Sauropus, Dill, Kohlrabi, Red Perilla, Blumea


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
ngo ngo viet hoang LỚP 2 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Ea Kar, Đắk Lắk 17 17 00:00:26
Trần Đức Lương LỚP 2 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Ninh Bình, Ninh Bình 15 15 00:00:13
Đàm Đàm Hoàng Quân LỚP 2 Trường Tiểu học Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu, Nghệ An 5 5 00:00:09
Tạ Hương LỚP 1 Trường Tiểu học Đức Thắng 2 Hiệp Hòa, Bắc Giang 3 3 00:00:42
Hoàng Đình Thanh LỚP 2 Trường Tiểu học Hồng Đà Tam Nông, Phú Thọ 2 2 00:00:06
dinhvinh trandinhvinh LỚP 3 Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 2 2 00:00:04
Vũ vũ triệu tường vy LỚP 2 Trường Tiểu học Tân Việt Bình Giang, Hải Dương 2 2 00:00:05
Nguyễn Hoàng Nam LỚP 1 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Thái Nguyên, Thái Nguyên 2 2 00:00:51
Lê Minh Phương LỚP 2 Trường Tiểu học Đại Hợp Tứ Kỳ, Hải Dương 1 1 00:00:11
Nguyễn thị Quy LỚP 3 Trường Tiểu học Thanh Nghị B Thanh Liêm, Hà Nam 1 1 00:00:04
Phạm Hải Vy HỌC TIẾNG ANH Trường Tiểu học Thụy Phong Thái Thụy, Thái Bình 1 1 00:00:33
Phạm Văn Đàn LỚP 2 Trường Tiểu học Tân Dân B Khoái Châu, Hưng Yên 1 1 00:00:50
Hồ Tuyết Anh LỚP 2 Trường Tiểu học Diễn Trung Diễn Châu, Nghệ An 1 1 00:00:06
Tran Mai Phuong LỚP 2 Trường Tiểu học Số 2 Hoàn Lão Bố Trạch, Quảng Bình 1 1 00:00:21
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 1 1 00:00:33
Trần Xuân Điền LỚP 1 Trường Tiểu học Tân Hưng A Hớn Quản, Bình Phước 1 1 00:00:04
Huỳnh Ngọc Nhiều LỚP 1 Trường Tiểu học Châu Thới Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 1 1 00:00:04
MAI BACH LỚP 2 Trường Tiểu học Hoà Bình Chi Lăng, Lạng Sơn 1 1 00:00:07

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh