I. Tiếng Anh » Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề: Công cụ, dụng cụ


II. Hướng dẫn Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề: Công cụ, dụng cụ

Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề: Công cụ, dụng cụ

English vocabulary topic tools: English vocabulary Flashlight, Ladder, Saw, Axe, Hammer, Bolt, Anvil, Chisel, Clamp, Drill, Vice, Circular saw, Jigsaw, Mallet, Blowtorch, Level, Pliers, Screw, Screwdriver, Stepladder, Tape measure, Fire extinguisher, Toolbox, Wrench.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
ngo ngo viet hoang LỚP 2 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Ea Kar, Đắk Lắk 23 23 00:00:03
Trần Đức Lương LỚP 2 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Ninh Bình, Ninh Bình 21 21 00:00:06
ĐÀO TẤN PHÁT LỚP 2 Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Gò Vấp, Hồ Chí Minh 11 11 00:00:14
nguyễn đức hà LỚP 2 Trường Tiểu học Trung Hưng Sơn Tây, Hà Nội 6 6 00:00:28
Trần Xuân Điền LỚP 1 Trường Tiểu học Tân Hưng A Hớn Quản, Bình Phước 3 3 00:00:06
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 2 2 00:00:03
DO NGOC GIA BAO LỚP 2 Trường Tiểu học Bình An Dĩ An, Bình Dương 1 1 00:00:05
Nguyễn Tường vy LỚP 2 Trường Tiểu học Thanh Uyên Tam Nông, Phú Thọ 1 1 00:00:04
Đàm Đàm Hoàng Quân LỚP 2 Trường Tiểu học Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu, Nghệ An 1 1 00:00:34
Nguyễn thị Quy LỚP 3 Trường Tiểu học Thanh Nghị B Thanh Liêm, Hà Nam 1 1 00:00:05

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Anh