I. Shopping - Mua sắm » Do you like online shopping?


II. Hướng dẫn Do you like online shopping?

A: Do you like shopping?
B: Yes, I’m a shopaholic.
A: What do you usually shop for?
B: I usually shop for clothes. I’m a big fashion fan.
A: Where do you go shopping?
B: At some fashion boutiques in my neighborhood.
A: Are there many shops in your neighborhood?
B: Yes. My area is the city center, so I have many choices of where to shop.
A: Do you spend much money on shopping?
B: Yes and I’m usually broke at the end of the month.
A: Do you usually shop online? What items?
B: Yes, but not really often. I only buy furniture online.
A: What’s the difference between shopping online and offline?
B: Unlike shopping offline, you cannot try on the pieces of clothes or check the material when shopping online.
____________________________
Bạn có thích mua sắm không?
Vâng, tôi là một người nghiện mua sắm.
Bạn thường mua sắm gì?
Tôi thường mua sắm quần áo. Tôi là một fan hâm mộ thời trang lớn.
Bạn đi mua sắm ở đâu?
Tại một số cửa hàng thời trang trong khu phố của tôi.
Có nhiều cửa hàng trong khu phố của bạn?
Đúng. Khu vực của tôi là trung tâm thành phố, vì vậy tôi có nhiều lựa chọn về nơi mua sắm.
Bạn có chi nhiều tiền cho việc mua sắm?
Có và tôi thường phá vỡ vào cuối tháng.
Bạn có thường mua sắm trực tuyến? Cái nào?
Có, nhưng không thực sự thường xuyên. Tôi chỉ mua đồ nội thất trực tuyến.
Những gì khác biệt giữa mua sắm trực tuyến và ngoại tuyến?
Không giống như mua sắm ngoại tuyến, bạn không thể thử trên các mảnh quần áo hoặc kiểm tra vật liệu khi mua sắm trực tuyến.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Lê Viết Quốc Huy LỚP 5 Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu, Đà Nẵng 804 Write: 8, Read: 72 10 00:00:10
nguyễn quỳnh LỚP 1 Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm Tân Bình, Hồ Chí Minh 274 Write: 8, Read: 86 3 00:00:21
Nguyễn Thái Anh Kỳ LỚP 3 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 11, Hồ Chí Minh 148 Write: 10, Read: 0 17 00:01:30
Lê Hữu Trí LỚP 2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 29 Write: 10, Read: 0 22 00:00:50
Phạm Hương Giang Su Su LỚP 4 Trường Tiểu học Lê Lợi Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu 9 Write: 9, Read: 0 1 00:00:27
phan hai dang LỚP 2 Trường Tiểu học Sơn Thuỷ Hương Sơn, Hà Tĩnh 3 Write: 3, Read: 0 1 00:00:22

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Shopping - Mua sắm