I. Shopping - Mua sắm » The dress was on sale yesterday-Chiếc váy đã được bán vào ngày hôm qua


II. Hướng dẫn The dress was on sale yesterday-Chiếc váy đã được bán vào ngày hôm qua

A: Excuse me, but is this dress on sale?
B: The dress was on sale yesterday.
A: Are you sure? I'd be happy to pay the sale price today.
B: I'm so sorry, but rules are rules.
A: I'll just check out a few other stores.
B: I'm sorry I couldn't help you.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Monkey D Luffy LỚP 6 Trường THCS Lê Quý Đôn Bỉm Sơn, Thanh Hóa 88 Write: 0, Read: 88 1 00:01:44
Nguyễn Thái Anh Kỳ LỚP 3 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 11, Hồ Chí Minh 60 Write: 10, Read: 0 6 00:00:52
Nguyễn Minh Hằng LỚP 3 Trường Tiểu học Kỳ Bá Thái Bình, Thái Bình 28 Write: 10, Read: 0 5 00:00:46
Dương Dương LỚP 4 Trường Tiểu học Đại Hoá Tân Yên, Bắc Giang 27 Write: 9, Read: 0 6 00:01:18
Nguyễn Đào Khả Hân LỚP 4 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nuôi Hóc Môn, Hồ Chí Minh 19 Write: 9, Read: 0 2 00:00:49
Đinh Hoàng Thảo My LỚP 3 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 9, Hồ Chí Minh 18 Write: 9, Read: 0 2 00:00:35
Hoàng Phương Chi LỚP 2 Trường Tiểu học Đông Vệ Thanh Hóa, Thanh Hóa 12 Write: 0, Read: 12 1 00:02:15
Đỗ Tuấn Mạnh LỚP 3 Trường Tiểu học Quang Trung Uông Bí, Quảng Ninh 10 Write: 10, Read: 0 1 00:00:38
nguyen anh MẪU GIÁO Trường Tiểu học Quyết Thắng Ninh Giang, Hải Dương 9 Write: 9, Read: 0 1 00:00:59

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Shopping - Mua sắm