I. Travel - Du Lịch » Making a Plane Reservation - Đặt chỗ máy bay


II. Hướng dẫn Making a Plane Reservation - Đặt chỗ máy bay

A: Could you help me make a plane reservation?
B: I would be happy to help you. Where do you plan on going?
A: I am going to go to Hawaii.
B: For that destination, you may leave from Los Angeles or Burbank Airport. Which would you prefer?
A: I think that I would rather leave from Los Angeles Airport.
B: Would you prefer a morning or afternoon departure?
A: I need to leave in the morning.
B: Fine. On your return flight, do you have a preference as to morning or afternoon?
A: I would prefer to return in the afternoon.
B: I have booked you on your flight at a great rate. Here are your tickets.
 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Monkey D Luffy LỚP 6 Trường THCS Lê Quý Đôn Bỉm Sơn, Thanh Hóa 83 Write: 0, Read: 83 1 00:03:21
Trần Kien An LỚP 2 Trường Tiểu học Trung Nhất Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 20 Write: 10, Read: 0 2 00:00:34
Đỗ Tuấn Mạnh LỚP 3 Trường Tiểu học Quang Trung Uông Bí, Quảng Ninh 10 Write: 10, Read: 0 2 00:00:47

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Travel - Du Lịch