I. Travel - Du Lịch » Visiting a travel company - Tham quan công ty du lịch


II. Hướng dẫn Visiting a travel company - Tham quan công ty du lịch

A: I need help planning my vacation.
B: Sure, where would you like to go?
A: I haven't decided where to go yet.
B: Do you enjoy warm or cold climates?
A: I am thinking that I might enjoy a tropical climate.
B: I have some brochures here that you might like to look at.
A: These look great!
B: Do you know how much you want to spend on this vacation?
A: I have about a thousand dollars to spend on this trip.
B: Well, take these brochures, and get back to me when you want to make your reservations.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Monkey D Luffy LỚP 6 Trường THCS Lê Quý Đôn Bỉm Sơn, Thanh Hóa 90 Write: 0, Read: 90 1 00:03:02
Nguyễn Mai Anh LỚP 5 Trường Tiểu học Thuận Giao Thuận An, Bình Dương 30 Write: 10, Read: 0 3 00:00:42
Đỗ Tuấn Mạnh LỚP 3 Trường Tiểu học Quang Trung Uông Bí, Quảng Ninh 9 Write: 9, Read: 0 1 00:00:37
Nguyễn Vũ Tú Ly LỚP 2 Trường Tiểu học Cộng Hoà Chí Linh, Hải Dương 9 Write: 0, Read: 0 2 00:02:27

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Travel - Du Lịch