I. Lịch sử » Bài 14: Thu đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”


II. Hướng dẫn Bài 14: Thu đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”

Sau những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, chính phủ và nhân dân ta đã rời Hà Nội lên xây dựng thủ đô kháng chiến tại Việt Bắc gồm 6 tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên…Đây là nơi tập trung cơ quan đầu não và bộ đội chủ lực của ta. Thu - đông năm 1947, giặc Pháp ồ ạt tấn công lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não của kháng chiến, nhưng chúng đã thất bại. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về chiến thắng Việt Bắc Thu – đông 1947.

 

1. Âm mưu của địch và chủ trương của ta

 • Âm mưu của địch:
  • Tiêu diệt cơ quan đầu nào kháng chiến
  • Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta
  • Mau chóng kết thúc chiến tranh

Chủ trương của ta: Phá tan cuộc tấn công của giặc.

2. Diễn biến của chiến dịch Việt Bắc – Thu đông năm 1947

 • Tháng 10/1947 Pháp chia 3 mũi tấn công Việt Bắc
 • Tại Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn chúng nhảy dù xuống và rơi vào trận địa phục kích của ta.
 • Trên đường bộ, quân ta chặn đánh địch và giành thắng lợi ở đào Bông Lan.
 • Trên đường thủy ta chặn đánh ở Đoan Hùng.
 • Sau hơn một tháng bị sa lầy, địch buộc phải rút lui Quân ta mai phục chặn đánh dữ dội tại Bình Ca, Đoan Hùng.

3. Kết quả của chiến dịch Việt Bắc Thu – đông 1947

 • Sau hơn 1 tháng sa lầy, địch buộc phải rút lui.
 • Địch chết hơn 3000 tên, bị bắt hàng trăm tên.
 • 16 máy bay bị bắn rơi.
 • Nhiều tàu chiến ca nô bị bắn chìm.

4. Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc Thu – đông 1947

 • Quân dân ta đã đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn, phá tan âm mưu “Đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp.
 • Ta bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.

5. Bài tập trắc nghiệm lịch sử lớp 


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Lịch sử