I. Lịch sử » Bài 19: Nước nhà bị chia cắt


II. Hướng dẫn Bài 19: Nước nhà bị chia cắt

Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài "Nước nhà bị chia cắt". Thông qua bài học, chúng ta sẽ biết được tình hình đất nước ta sau hiệp định Giơ - ne - vơ cũng như âm mưu của Mỹ - Diệm. Bài học dưới đây, đã tổng hợp kiến thức trọng tâm và trả lời câu hỏi cuối bài. Chúc các bạn học tập tốt.

1. Hiệp định Giơ – ne – vơ

 • Sau khi Pháp thất bại nặng nề ở Điện Biên Phủ, chúng buộc phải kí hiệp định Giơ – ne – vơ với nước ta.
 • Ngày 21/7/1954, hiệp định được kí kết.
 • Nội dung hiệp định:
  • Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương.
  • Sông Bến Hải (vĩ tuyến 17) là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam – Bắc.
  • Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc, chuyển vào miền Nam
  • Đến tháng 7/1956, nhân dân hai miền Nam – Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.

2. Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ – ne – vơ

 • Ở miền Bắc: Được giải phóng, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 • Ở miền Nam: Mỹ thay chân Pháp xâm lược miền Nam, lập chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

3. Âm mưu và hành động của Mỹ – Diệm sau Hiệp định Giơ – ne – vơ

 • Phá hoại Hiệp định Giơ – ne - vơ
 • Ra sức, chống phá lực lượng cách mạng.
 • Khủng bố dã man những người đòi hiệp thương tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.
 • Thực hiện chính sách ”tố cộng”, “diệt cộng” dã man.

=> Đồng bào ta bị tàn sát, đất nước ta bị chia cắt lâu dài. Chúng ta lại tiếp tục cầm súng chiến đấu chống đế quôc Mỹ và tay sai.

CH: Nêu dẫn chứng về việc đế quốc Mĩ phá hoại hiệp định Giơ – ne – vơ?

Trả lời:

Dẫn chứng về việc đế quốc Mĩ phá hoại hiệp định Giơ – ne – vơ là:

 • Trong khí Pháp rút quân, Mĩ dần thay chân xâm lược miền Nam, đưa Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống, lập ra chính quyền tay sai.
 • Chống phá, tàn sát dã man những người đòi hiệp thương  tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.
 • Thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng” và khẩu hiệu “diết nhầm còn hơn bỏ sót” giết hại chiến sĩ cách mạng và nhân dân vô tội…

III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Bảo Trân LỚP 5 Trường Tiểu học Bính Quới Thủ Đức, Hồ Chí Minh 16 16 00:00:01

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Lịch sử