I. Lịch sử » Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới


II. Hướng dẫn Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới

Sau thất bại ở biên giới, tháng 12-1950 Pháp cử Đại tướng Đơ Lat-đơ Tát-xi-nhi sang làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp. Ông đã đề ra 1 kế hoạch nhằm xoay chuyển đảo ngược tình thế giữa ta và địch đó là: đánh phá hậu phương của ta, đẩy mạnh tiến công quân sự. Trong tình hình đó chúng ta đẩy mạnh xây dựng hậu phương vững chắc để chi viện cho tiền tuyến. Chúng ta cùng tìm hiểu về hậu phương trong những ngày sau chiến dịch biên giới.

1. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng

  • Diễn ra vào tháng 2 năm 1951
  • Nhiệm vụ: Phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân.

2. Sự lớn mạnh của hậu phương  sau những năm chiến dịch biên giới

  • Sản xuất nhiều lương thực, thực phẩm
  • Các trường đại học Sư phạm, Đại học Y – Dược đào tạo được nhiều cán bộ phục vụ kháng chiến.

3. Đại hội thi đua anh hùng và chiến sĩ thi đua lần thứ nhất

  • Diễn ra vào ngày 1/5/1952
  • Nội dung: Khẳng định những đóng góp to lớn  của các tập thể và cá nhân cho thắng lợi cuộc kháng chiến.

4. Bài tập trắc nghiệm

Anh hùng lực lượng dân quân du kích là

  • Nguyễn Thị Chiên
  • Hoàng Hanh
  • Nguyễn Quốc Trị
  • Trần Đại Nghĩa

III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
phạm Vũ LỚP 5 Trường Tiểu học Cù Chính Lan Hòa Bình, Hòa Bình 13 13 00:00:04

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Lịch sử