I. Lịch sử » Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước


II. Hướng dẫn Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, một số nhà nho yêu nước như: Nguyễn Lộ Trạch, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ ,… chủ trương canh tân đất nước để đủ sức tự lực, tự cường. Với mong muốn như vậy, Nguyễn Trường Tộ được gửi lên vua Tự Đức nhiều bản điều trần mong muốn nhà vua vì sự phồn thịch của đất nước mà tién hành đổi mới. Nội dung bản điều trần như thế nào? Nhà vua và triều đình có thái độ ra sao với bản điều trần đó? Nhân dân ta nghĩ gì về chủ trương của Nguyễn Trường Tộ. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.

+ Nguyễn Trường Tộ sinh năm 1830, mất năm 1871. Ông xuất thân trong một gia đình Công giáo, ở làng Bùi Chu, huyênh Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Từ bé , ông đã nỏi tiếng là người thông minh, học giỏi được nhân dân trong vùng gọi là Trạng Tộ. Năm 1860, ông được sang Pháp. Trong những năm ở Pháp ông đã chú ý quan sát, tìm hiểu sự văn minh, giàu có của nước Pháp. Ông suy nghĩ rằng phải thực hiện canh tân thì đất nước ta mới thoát khỏi đói nghèo và trở thành nước mạnh được.

- Đại diện 1 nhóm dán phiếu lên bảng trình bày, các nhóm khác theo dõi, bổ sung ý kiến và đi đến thống nhất một số điều về tiểu sử của Nguyễn Trường Tộ như đã nêu trên.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
NGUYỄN NGUYỄN ĐẮC GIA BẢO LỚP 5 Trường Tiểu học Tịnh An Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 15 15 00:00:05
trinh duong LỚP 3 Trường Tiểu học Hồng Dụ Ninh Giang, Hải Dương 14 14 00:00:03
Nguyễn Lê Thiên Hương LỚP 1 Trường Tiểu học Thị trấn A Thới Bình, Cà Mau 14 14 00:00:02
Nguyễn Quyền LỚP 2 Trường Tiểu học Cổ Đông Sơn Tây, Hà Nội 14 14 00:00:16
lê tường LỚP 5 Trường Tiểu học Phước Nghĩa Tuy Phước, Bình Định 14 14 00:00:07
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 8 8 00:00:28
Nguyễn thị Quy LỚP 3 Trường Tiểu học Thanh Nghị B Thanh Liêm, Hà Nam 1 1 00:00:08

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Lịch sử