I. Lịch sử » Bài 8: Xô viết Nghệ Tĩnh


II. Hướng dẫn Bài 8: Xô viết Nghệ Tĩnh

Lớp 5  bài 8: Phong trào xô viết  Nghệ tỉnh,
Đảng ta vừa ra đời đã lãnh đạo một phong trào cách mạng mạnh mẽ, nổ ra trong cả nước đó là phong trào cách mạng 1930 – 1931. Nghệ - Tĩnh là nơi diễn ra phong trào phát triển mạnh nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểm phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
  • Ngày 12/9/1930, hàng vạn nông dân ở các huyện Hưng Yên, Nam Đàn (Nghệ An) với cờ đỏ, búa liềm dẫn đầu kéo về thị xã Vinh.
  • Đoàn người biểu tình hô khẩu hiệu: “Đả đảo đế quốc”, “đả đảo Nam triều”, “nhà máy về tay thợ thuyền”, “ruộng đất về tay dân cày”.
  • Để ngăn chặn đoàn biểu tình, thực dân Pháp đã cho binh lính đàn áp, ném bom làm hơn 200 người chết, hàng trăm người bị thương.
  • Nhân dân ta càng đấu tranh mạnh mẽ, tiếp tục nổi dậy đánh phá.
  • Kết quả: Lần đầu tiên nhân dân ta có chính quyền của mình.
  • Sau khi có chính quyền, ở nhiều vùng thôn Nghệ - Tĩnh đã có những chuyển biến mới:  không hề xảy ra trộm cắp, bãi bỏ những tập tục mê tín, cờ bạc và tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân.
  • Giữa năm 1931, phong trào bị dập tắt.

* Tuy chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn nhưng Xô Viết Nghệ Tĩnh chứng tỏ tinh tần dũng cảm, khả năng cách mạng của nhân dân lao động đồng thời cổ vũ tinh thần yêu nước cho nhân dân ta.

Các em chọn đáp án cho các câu trắc nghiệm trên.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
lê tường LỚP 5 Trường Tiểu học Phước Nghĩa Tuy Phước, Bình Định 2 2 00:00:03
nguyễn SONG NGỌC LỚP 5 Trường Tiểu học Võ Trường Toản Ninh Kiều, Cần Thơ 1 1 00:00:08

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Lịch sử