LỚP 3

Bài 2: Cộng trừ số có 3 chữ số Bài 2: Cộng trừ số có 3 chữ số

Cộng trừ các số có 3 chữ số(không nhớ).

Toán lớp 3 cộng trừ các số có 3 chữ số(có nhớ).

Giúp học sinh biết cách đặt rồi tính.

Bài toán có lời văn, cộng trừ số có 3 chữ số.

Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé

Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn

 

Luyện tập
Bài 3: Ôn tập các bảng nhân và chia Bài 3: Ôn tập các bảng nhân và chia

Ôn tập các bảng nhân chia

Nội dung sách giáo khoa, phần ôn tập và bổ sung trang 9, 10

Tính nhẩm

Bài toán có lời văn

Mỗi số trong hình tròn là kết quả của phép tính nào.

Luyện tập
Bài 4: Ôn tập hình học và giải toán Bài 4: Ôn tập hình học và giải toán

Nội dung phù hợp với sách giáo khoa, trang 12,13

Tính độ dài đường gấp khúc.

Tính chu vi hình chữ nhật

Có bao nhiêu hình vuông

Có bao nhiêu hình tam giác.

Tổng hợp các bài toán có lời văn

Luyện tập
Bài 5: học xem giờ Bài 5: học xem giờ

- Xem đồng hồ

- Học xem giờ

- Đồng hồ chỉ mấy giờ

- Bé học xem giờ

- Bé học xem đồng hồ

- Đồng hồ cho bé

- Mấy giờ rồi

Đây là bài bé học xem giờ, tạo giờ ngẫu nhiên,  có dư có kém ngẫu nhiên, giao diện đẹp, có âm thanh đọc cho bé nghe, vui để học, học mà chơi.

Luyện tập
Bài 6: Nhân một số với 6 Bài 6: Nhân một số với 6

Học bảng cửu chương 6

Nhân số có hai chữ số với một chữ số, có nhớ và không nhớ

SGK trang 18 đến 23

Học thuộc bảng nhân 6.

Chú ý: 6 nhân với một số bằng một số nhân với 6

Luyện tập
Bài 7: Bảng chia 6 Bài 7: Bảng chia 6

Bảng chia 6, phép chia hết và phép chia có dư

Học sinh tính vào giấy nháp rồi điền vào

Tính nhẫm

Bài toán có lời văn trong phép chia 6

Luyện tập
Bài 8: Phép nhân 7 Bài 8: Phép nhân 7

Toán lớp 3, học bảng cửu chương 7, phép nhân 7, luyện tập các bài toán nhân 7

Luyện tập