LỚP 1

tập viết chữ hoa flash lớp 1 tập viết chữ hoa flash lớp 1

1. Tư thế ngồi viết :

- Lưng thẳng.
- Đầu hơi cúi.
- Không tỳ ngực vào bàn.
- Mắt cách vở khoảng 25 - 30cm.
- Tay phải cầm bút.
- Tay trái tỳ nhẹ lên mép vở để giữ.
- Hai chân để song song thoải mái.

2. Cách cầm bút:

- Cầm bút bằng ba ngón tay: ngón cái, 
ngón trỏ và ngón giữa.
- Khi viết dùng ba ngón tay di chuyển bút
từ trái sang phải,cán bút nghiêng về bên phải cổ tay,
khuỷu tay và cánh tay cử động theo mềm mại,thoải mái.
- Không nên cầm bút tay trái.

Luyện tập
80 bài tập viết cho bé 80 bài tập viết cho bé

80 bài tập viết cho bé, có hình ảnh, âm thanh, cách viết 

Mẫu chữ được ban hành theo Quyết định số 31/2012/QĐ-BGD & ĐT ngày 14/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Tư thế ngồi viết :

- Lưng thẳng.
- Đầu hơi cúi.
- Không tỳ ngực vào bàn.
- Mắt cách vở khoảng 25 - 30cm.
- Tay phải cầm bút.
- Tay trái tỳ nhẹ lên mép vở để giữ.
- Hai chân để song song thoải mái.

2. Cách cầm bút:

- Cầm bút bằng ba ngón tay: ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa.
- Khi viết dùng ba ngón tay di chuyển bút từ trái sang phải, cán bút nghiêng về bên phải cổ tay, khuỷu tay và cánh tay cử động theo mềm mại,thoải mái.
- Không nên cầm bút tay trái.
 

Luyện tập