I. Tự Nhiên- Xã Hội » Bài 12: Nhà ở

1.Đây là ngôi nhà của Nam, Nhà bạn có giống ngôi nhà của Nam không?

Nhà bạn giống ngôi nhà nào trong hình trên?

2. Kể tên những đồ dùng được vẽ trong mỗi hình.

Trong nhà bạn có những đồ dùng nào?

Hình ảnh được lấy từ SGK lớp 1


II. Hướng dẫn Bài 12: Nhà ở

  • Nhà ở là nơi sống của mọi người trong gia đình.
  • Nhà ở có nhiều loại khác nhau, và đều có địa chỉ cụ thể.
  • Kể về ngôi nhà của mình, số mấy, đường, thôn, xóm, phường, xã.
  • Kể về các đồ dùng trong nhà, các phòng trong nhà.
  • Cho học sinh vẽ về ngôi nhà của mình.

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tự Nhiên- Xã Hội