I. Tự Nhiên- Xã Hội » Bài 7: Thực hành: Đánh răng và rửa mặt

Các bước đánh răng:

- Lấy bàn chải và kem đánh răng

- Nặng kem đánh răng vào bàn chải

- Chuẩn bị một ly nước sạch

- Chải theo hướng từ trên xuống, từ dưới lên

Chải mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai.

Súc miệng bằng nước và nhổ ra vài lần

Rửa sạch bàn chải và cất vào đúng nơi quy định

Thực hành rửa mặt

- Chuẩn bị khăn sạch và nước sạch

- Rửa tay sạch bằng xà phòng dưới vòi nước

- Dùng hai bàn tay hứng vòi nước để rửa mặt, và mắt

- Dùng khăn lau sạch

- Vò khăn, vắt khô, lau vành tai vào cổ

- Cuối cùng vò khăn bằng xà phòng, xả sạch bọt xà phòng, phơi lên đúng nơi quy định

 


II. Hướng dẫn Bài 7: Thực hành: Đánh răng và rửa mặt

Các bước đánh răng:

- Lấy bàn chải và kem đánh răng

- Nặng kem đánh răng vào bàn chải

- Chuẩn bị một ly nước sạch

- Chải theo hướng từ trên xuống, từ dưới lên


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

pttu:

sao em thế gah hậu uh

21/07/2021 15:32:32


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tự Nhiên- Xã Hội