MẪU GIÁO

Bé học chữ cái Bé học chữ cái
  • Bé tập làm quen với các chữ cái
  • Nghe đọc các chữ cái
  • Tìm chữ cái
  • Tiếng Anh - Tiếng Việt
Luyện tập
Nhóm chữ cái Nhóm chữ cái

Bài giảng điện tử, tích hợp trờ chơi tương tác, nhóm chữ cái

Trò chơi nhóm chữ cái.

Các chữ cái được phân theo nhóm có hình dạng gần giống nhau, để các em phân biệt,

Giúp bé nhận dạng chữ cái, phát âm.

Kéo các chữ cái bỏ vào thùng. Nếu đúng thì phát ra âm thanh đúng, sai thì chữ cái quay về vị trí ban đầu, có chấm điểm.

Luyện tập