I. Địa Lí » bài 14: Giao thông vận tải


II. Hướng dẫn bài 14: Giao thông vận tải

Bài học hôm nay, chúng ta cùng đến với bài “giao thông vận tải”. Thông qua bài học, chúng ta sẽ biết được các loại hình giao thông vận tải và sự phân bố của các loại hình giao thông vận tải.

1. Các loại hình giao thông vận tải

  • Nước ta có nhiều loại đường và phương tiện giao thông nhưng chất lượng còn chưa cao.
  • Hiện nay, nước ta đã và đang xây dựng thêm nhiều tuyến đường hiện đại và nâng cao chất lượng vận chuyển.

CH: Hãy kể tên các loại hình giao thông vận tải trên đất nước ta mà em biết? Quan sát hình 1, cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hóa?

Trả lời:

  • Các loại hình giao thông vận tải trên đất nước ta mà em biết là: đường sắt, đường ô tô, đường biển, đường sông, đường hàng không.
  • Ở hình 1, loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hóa đó chính là đường ô tô.

2. Phân bố một số loại hình giao thông

  • Mạng lưới giao thông nước ra rộng khắp cả đất nước.
  • Các tuyến giao thông chính chạy theo chiều Bắc – Nam.
  • Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh là những đầu mối giao thông quan trọng của cả nước.

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Địa Lí