I. Chính tả » Nếu chúng mình có phép lạ


II. Hướng dẫn Nếu chúng mình có phép lạ

Tuần 11, Chính tả:

Nghe Viết: Nếu chúng mình có phép lạ(bố khổ thơ đầu)


Nếu chúng mình có phép lạ
Bắt hạt giống nảy mầm nhanh
Chớp mắt thành cây đầy quả
Tha hồ hái chén ngọt lành.

Nếu chúng mình có phép lạ
Ngủ dậy thành người lớn ngay
Đứa thì lặn xuống đáy biển
Đứa thì ngồi lái máy bay.

Nếu chúng mình có phép lạ
Hái triệu vì sao xuống cùng
Đúc thành ông mặt trời mới
Mãi mãi không còn mùa đông.

Nếu chúng mình có phép lạ
Hóa trái bom thành trái ngon
Trong ruột không còn thuốc nổ
Chỉ toàn kẹp với bi tròn.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Phạm Phạm Cẩm Hà LỚP 4 Trường Tiểu học thị trấn Thanh Miện Thanh Miện, Hải Dương 10 2 00:13:10
Kim Ngân Phạm Thị LỚP 5 Trường Tiểu học Đại Thịnh A Mê Linh, Hà Nội 10 2 00:05:45

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả