Toán mẫu giáo mẫu giáo » Bé học số


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 10 5 03:28:07
Bé học số ↓↑
  • Bé tập làm quen với các số từ 1 đến 10
  • Nghe đọc các số từ 1 đến 10
  • Bài kiểm tra các số từ 1 đến 10
  • Có hai phiên bản Tiếng Anh và Tiếng Việt

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Toán mẫu giáo mẫu giáo