I. Bài tập tiếng việt(Tập 2) » Bài 11: Sự tích cây thì là


II. Hướng dẫn Bài 11: Sự tích cây thì là

SỰ TÍCH CÂY THÌ LÀ
Ngày xưa, cây cối trên trái đất chưa có tên gọi. Trời bèn gọi chúng lên để đặt tên. Cây cối mừng rỡ kéo nhau lên trời. Trời chỉ tay vào từng cây và đặt tên:
- Chú thì ta đặt tên cho là cây dừa.
- Chú thì ta đặt tên cho là cây cau.
- Chú thì ta đặt tên cho là cây mít...
Trời đặt tên mãi mà vẫn chưa hết. Về sau, trời chỉ nói vắn tắt:
- Chủ thì là cây cải.
- Chú là cây ớt.
- Chú là cây tỏi...
Khi các loài cây đều đã có tên, bỗng một cái cây dáng mảnh khảnh, lá nhỏ xíu đến xin đặt tên.
- Chú bé tí xíu, chú có ích gì để ta đặt tên nào? - Trời hỏi.
Cây nhỏ liền thưa:
- Thưa trời, khi nấu canh riêu cá hoặc làm chả cá, chả mực mà không có con thì mất cả ngon ạ.
Trời liền bảo:
- Ừ, để ta nghĩ cho một cái tên. Tên chủ thì... là... thì... là...
Trời còn đang suy nghĩ, cây nhỏ đã chạy đi xa rồi. Nó mừng rỡ khoe với bạn bè:
- Trời đặt tên cho tôi là cây “thì là” đấy!

(Sự tích cây thì là, Trịnh Mạnh kể)


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
PHÍ TRỌNG ĐỨC LỚP 2 Trường Tiểu học Dương Liễu A Hoài Đức, Hà Nội 8 G: Cây thì là có dáng mảnh khảnh, lá nhỏ xíu. | Cây bưở | 1 00:02:05
Nguyễn Minh Hương LỚP 3 Trường Tiểu học Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội 7 G: Cây thì là có dáng mảnh khảnh, lá nhỏ xíu. | 1 00:00:51
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 6 Cây thì là có dáng mảnh khảnh, lá nhỏ xíu. || Cam, chanh, ổi, xoài, mít || 1 00:01:41

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Bài tập tiếng việt(Tập 2)