Is It Raining? - Trời đang mưa?

Đăng nhập để bình luận

Chính sách đăng nhận xét: Vui lòng tuân thủ các chính sách sau khi nhận xét bài học này:
Bám sát chủ đề. Nhận xét phải đề cập về bài học mà bạn đang đánh giá.
Không đưa mã liên kết hay quảng cáo, địa chỉ email hoặc liên kết vào bài đánh giá của bạn.
Không đăng nội dung khiêu dâm hoặc có chứa lời tục tĩu.
Không đăng nội dung lạm dụng, gây căm thù, đe dọa hoặc quấy rối người khác.
Không mạo danh bất kỳ người nào hoặc tuyên bố sai hay nói cách khác là xuyên tạc mối liên kết của bạn với một người hoặc tổ chức.
Không đăng thông tin riêng tư và/hoặc bí mật của bạn hay người khác, chẳng hạn như địa chỉ thực hay số CMND, số tài khoản ngân hàng, xe hoặc bất kỳ thông tin nào khác không được truy cập công khai.
Bạn cũng có thể muốn làm theo các nguyên tắc và mẹo sau:
Đánh giá phải dễ đọc, không sử dụng quá nhiều chữ viết hoa và dấu chấm câu.
Đăng thông tin rõ ràng, có giá trị và trung thực.
Cố gắng đưa vào cả ưu điểm và nhược điểm.
Hãy thân thiện với người khác; không tấn công người khác.
Sử dụng ngữ pháp phù hợp và kiểm tra chính tả của bạn.
Làm cho nhận xét của bạn hữu ích và nhiều thông tin.